New Album "House of Ghosts" : CD | Digital | Vinyl

Logo & Identity Graphics

Full Emblem

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

Emblem

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

 

Logotype

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

 

Tagline

Download: JPG | PNG | EPS

 

 

Logotype, Tagline & Website

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

 

Vertical Lock-Up

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

 

Horizontal Lock-Up

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

 

Horizontal Lock-Up With Website

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS

 

“This I’ll Defend” Coat of Arms

Black & White: JPG | PNG | EPS         Color: JPG | PNG | EPS